Gecombineerde Leefstijl Interventie (GLI)

Binnen Fysio Almelo bieden we met onze leefstijlcoach de GLI CooL aan. CooL staat voor "Coaching op Leefstijl" en is een gecombineerde leefstijl Interventie (GLI). GLI richt zich op het verbeteren van de gezondheid door het aanpassen van de leefstijl, waardoor er blijvende resultaten voor de lange termijn behaald kunnen worden.

Afvallen
Afvallen is één ding, maar blijvend afvallen is voor veel mensen erg moeilijk. Vaak valt men op den duur terug in oude gewoontes, met opnieuw gewichtstoename als gevolg. We weten allemaal dat overgewicht voor gezondheidsproblemen kan zorgen, maar hoe zorg je nou voor een duurzaam resultaat in gezondheidsverbetering?

Het GLI Cool programma
Het GLI-programma CooL is een tweejarig traject waarin het gedrag rond voeding, beweging en ontspanning onder de loep genomen wordt. De huidige leefstijl is het startpunt: eerst moeten de oorzaken van de ongezonde leefstijl in kaart gebracht worden, zodat daarop ingespeeld kan worden tijdens het traject. Daarna worden er persoonlijke \ doelen opgesteld, zodat gedurende het traject hier goed op gestuurd kan worden.

Deelnemers starten met een basisprogramma van 8 maanden en volgen daarna het onderhoudsprogramma van 16 maanden. Tijdens het traject vinden diverse één-op-één-gesprekken plaats met de leefstijlcoach, maar zijn er ook een aantal groepsbijeenkomsten met andere deelnemers. Het basisprogramma is gericht op de gedragsverandering, waarna in het onderhoudsprogramma gefocust wordt op het vasthouden van dat gedrag.

Tijdens het GLI CooL-programma komen de volgende thema's aan bod:
- Voeding
- Beweging
- Slaap
- Stress
- Ontspanning
- Energiemanagement
- Timemanagement

Verder is er in het traject aandacht voor:
- Stellen van haalbare doelen
- Plannen
- Monitoren van gedrag
- Sociale omgeving
- Hindernissen
- Herkennen en ombuigen van een terugval
- Omgaan met uitzonderingen
- Omgaan met hypes

Alle deelnemers krijgen tools in handen om na het traject zelf de gezonde leefstijl voort te zetten. Alhoewel beweging en sporten geen onderdeel uitmaken van het GLI CooL programma. Is beweging uiteraard wel een essentieel onderdeel van leefstijlverbetering en worden deelnemers wél gestimuleerd om meer te gaan bewegen.

Om deel te kunnen nemen aan het GLI CooL-programma zijn een aantal voorwaarden geformuleerd:
- U bent 18 jaar of ouder
- U heeft een verwijzing van huisarts of internist nodig
- U heeft een BMI van 30 of hoger
- Er is sprake van overgewicht (BMI van 25-30) én een verhoogd risico op chronische ziekten zoals Diabetes Mellitus Type 2 (DM2) of hart- en vaatziekten.

Na aanmelding nemen wij contact met u op voor een intakegesprek. Aan de hand van dit intakegesprek wordt gekeken of u voldoende gemotiveerd bent om het gehele traject succesvol te doorlopen.

Wilt u weten wat uw BMI is? Dan kunt u deze BMI-calculator van het voedingscentrum gebruiken.

Vergoeding van dit CooL-programma vindt plaats vanuit de basiszorgverzekering en gaat niet ten koste van uw eigen risico.

Open Whatsapp
1
Waarmee kunnen wij u helpen?
Stel uw vraag eenvoudig via Whatsapp.