Valpreventie
Valongevallen zijn een belangrijk en toenemend probleem onder ouderen. Een valongeval is de belangrijkste oorzaak van letsel bij ouderen. Iedere 5 minuten wordt er een 65-plusser op de Spoedeisende Hulp opgenomen omdat hij of zij gevallen is. Met het oog op de vergrijzing zullen deze aantallen de komende jaren alleen maar toenemen. Het letsel opgelopen door een valongeval heeft vaak veel impact op de zelfredzaamheid van ouderen, het langer thuis kunnen wonen en de kwaliteit van leven.

Hoewel vallen bij de ouder wordende mens vaker voorkomt is valpreventie niet leeftijdsgebonden, want vallen komt in alle leeftijdscategorieën voor. Het gaat er om dat men meer zelfvertrouwen krijgt in het bewegen zodat men niet alleen actiever, maar ook gezonder wordt!

 

Werkwijze
Gerichte valpreventie is essentieel om deze problematiek een halt toe te roepen. Bij Fysio Almelo verzorgen wij de valpreventietraining ‘Vallen Verleden Tijd’. Deze training is ontwikkeld door de Sint Maartenkliniek in Nijmegen en is wetenschappelijk onderbouwd en bewezen.

Het cursuspakket ‘Vallen Verleden Tijd’  is opgedeeld in 10 wekelijkse cursussen met wisselende programma’s zodat een ontzettend mooi preventief programma is ontstaan waar iedereen iets aan heeft.

De cursisten worden ingedeeld in kleine groepen afhankelijk van de aanwezige beperkingen zodat een evenwichtig sport- en speltrainingsprogramma ontstaat. Denk daarbij aan de hindernisbaan die het dagelijkse leven nabootst zoals traplopen, hellinglopen, losliggende stoeptegels, draaien in een kleine ruimte, iets van een hoge plank pakken of bewegen in een drukke omgeving.

Als u al een keer gevallen bent of u merkt dat u problemen krijgt met het bewegen kunt u langskomen voor een intakegesprek waarin wordt gekeken naar onder andere aanwezige valrisico’s, maar ook naar evenwicht en spierkracht. Na dit intakegesprek volgt een advies  op maat. Zo kan behalve deelname in groepsverband het programma ook individueel worden doorlopen.

De cursus ‘’Vallen Verleden Tijd’  wordt gegeven door een fysiotherapeut en/of ergotherapeut en wordt in de meeste gevallen (deels) vergoed door de zorgverzekering.

Open Whatsapp
1
Waarmee kunnen wij u helpen?
Stel uw vraag eenvoudig via Whatsapp.