COPD is een verzamelnaam voor longaandoeningen die zich kenmerken door een niet of niet geheel op te heffen belemmering van de luchtwegen. Deze belemmering (obstructie) wordt steeds erger en hangt samen met een abnormale ontstekingsreactie van de longen op prikkels van buitenaf, zoals: allergieën, roken of kleine gas- of stofdeeltjes. Genezing is niet mogelijk, maar het ziekteproces is af te remmen en de ervaren gevolgen kunnen wel verminderd worden.

De gevolgen van COPD zijn:
- Benauwdheid (dyspnoe) en kortademigheid
- Longaanvallen / astma aanvallen (exacerbaties)
- Verhoogde sputumproductie (taai slijm)
- Vermoeidheid
- Verminderde conditie en minder inspanningsvermogen
- Verminderde voedingstoestand
- Verminderde spiermassa en gewichtsverlies
- Angst / onzekerheid

Hoe meer de aandoening vordert, des te ernstiger de symptomen. COPD heeft vaak grote gevolgen voor de kwaliteit van leven en de wijze waarop u uw dagelijkse activiteiten kunt uitvoeren. Door bovenstaande gevolgen kunnen de meest vanzelfsprekende handelingen opeens erg moeizaam gaan. Hierbij valt te denken aan activiteiten zoals: wassen, aankleden, koken, huishoudelijke taken, gebruik maken van het openbaar vervoer, werken, het uitvoeren van hobby’s enzovoorts.

Werkwijze
In eerste instantie bespreekt de ergotherapeut samen met u bij welke activiteiten de meeste knelpunten worden ervaren of welke activiteit wellicht helemaal niet meer uitvoerbaar is. Er volgt een observatie van een door u gekozen activiteit om inzicht te krijgen in uw mogelijkheden en beperkingen. Vervolgens wordt in samenspraak met u een plan van aanpak opgesteld en start de behandeling. Met ondersteunende hulp van onze ergotherapeuten kunnen we er samen met u voor zorgen dat het beter gaat en u meer kwaliteit van leven ervaart.

 

Open Whatsapp
1
Waarmee kunnen wij u helpen?
Stel uw vraag eenvoudig via Whatsapp.