Kanker is een veel voorkomende ziekte in Nederland, 1 op de 3 mensen krijgt er mee te maken! Fysiotherapie kan ondersteunend zijn tijdens of na het ziekteproces. Fysiotherapeutische behandeling wordt in dit geval specifiek ingezet op het behandelen van bewegingsproblemen ten gevolge van de kanker zelf of ten gevolge van de medische behandeling van de kanker.

Klachten
Mogelijke behandelbare grootheden zijn; pijn, spanningsklachten, stug littekenweefsel, huidveranderingen, stijfheid van gewrichten en spieren, lymfoedeem (vochtophoping), spierzwakte, conditieverlies en vermoeidheid.

Veelal zien wij dat bij meerdere problemen/beperkingen gelijktijdig aanwezig zijn; vermoeidheid, conditionele achteruitgang, oedeem, gewichtsverandering, psychische problemen en het niet meer kunnen participeren in samenleving zoals dat voor de ziekte wel kon. Daarom is het in veel gevallen van belang om tijdens de revalidatie met meerdere disciplines samen te werken voor een optimaal effect.

Werkwijze
Fysiotherapie bij oncologie kan worden ingezet in alle fasen van de ziekte, per fase is het doel van de behandeling anders:

In de curatieve fase waar de behandeling is gericht op genezing, kan de fysiotherapeut helpen om weer zo goed mogelijk op kracht- en conditieniveau te komen zoals voor de ziekte.

In de palliatieve fase waar de behandeling gericht is op verlenging van het leven, wordt de fysiotherapeutische behandeling voornamelijk gericht op het behouden van het functieniveau van de patiënt.

Zelfs in de terminale fase waar de begeleiding zich richt op bij het feit dat de patiënt steeds verder achteruitgaat, kan een fysiotherapeut ondersteuning bieden en staat het comfort van de patiënt in deze fase centraal.

Afhankelijk van de soort kanker, de fase van het ziekteproces, de eventuele behandeling(en) op het ziekenhuis en de wens van de patiënt wordt in samenspraak een passend behandeltraject opgezet. Indien nodig kan bij Fysio Almelo de oedeemtherapeut, ergotherapeut, psychosomatisch fysiotherapeut of diëtist worden ingeschakeld om het behandeltraject multidisciplinair vorm te geven.

Open Whatsapp
1
Waarmee kunnen wij u helpen?
Stel uw vraag eenvoudig via Whatsapp.