Na het doormaken van een COVID besmetting (Corona) kunnen langdurige restklachten aanwezig zijn zoals vermoeidheid, kortademigheid, een verminderd uithoudingsvermogen, moeite met herstellen na inspanning, een lage belastbaarheid en/of cognitieve problemen zoals bijvoorbeeld vergeetachtigheid en concentratiestoornissen. Deze staan ook bekend als Long COVID. De term "long" komt uit het Engels en geeft aan dat het om langdurige klachten gaat. De naam zegt dus niet dat het om klachten van de longen gaat.

Voor een zo goed mogelijk herstel van Long COVID (ook wel postcovidsyndroom) hebben wij een multidisciplinair Long COVID herstelprogramma ontwikkeld. Binnen het programma werken fysio- en ergotherapeuten intensief samen om zo tot een optimaal individueel herstel te komen. Daarnaast maken wij indien noodzakelijk gebruik van aanvullende disciplines.

Voorafgaand aan het herstelprogramma vindt er een intakegesprek plaats en worden zowel de fysieke als mentale belastbaarheid in kaart gebracht, onder meer door een rust­meting, stressmeting en een inspanningstest. Naar aanleiding van deze intake worden de resultaten besproken in ons multidisciplinaire team om zo tot een passende aanpak te komen.

Behandelbare doelen
Behandelbare doelen in dit Long COVID herstelprogramma zijn:
- het lichaam terug in herstel zetten
- het optimaliseren van uw ademhalingstechnieken
- lichaamssignalen op adequate wijze herkennen en hierop goed leren anticiperen
- het verbeteren van de belastbaarheid door middel van algemene kracht en conditietraining
- toewerken naar individuele doelen zoals hervatting van alledaagse activiteiten, werk en/of sport

Werkwijze
Tijdens het COVID herstelprogramma maakt de fysiotherapeut gebruik van specifieke testen en realtime training volgens het Energy Control® principe. Hierdoor is het mogelijk om de actuele conditie en het herstelvermogen in kaart te brengen. De trainings-intensiteit en frequentie worden gebaseerd op deze uitkomsten.

De ergotherapeut kan ondersteunen bij het oppakken van de dagelijkse activiteiten en de rollen die diegene vervult in het leven (participatie). Samen worden knelpunten in kaart gebracht die het herstel mogelijk belemmeren op gebied van dagindeling en bijvoor­beeld het oppakken van werkzaamheden. Door samen met de ergotherapeut te kijken naar wat de balans is tussen wat het lichaam aankan en wat er van het lichaam wordt gevraagd. Indien wenselijk hebben wij ook de mogelijkheid om een psychosomatisch fysiothera­peut aan het behandelteam toe te voegen.

Ons Long COVID herstelprogramma heeft aandacht voor het optimaliseren van zowel de fysieke als mentale belastbaarheid, samen werken we toe naar uw individuele einddoel. Kortom een specifieke en persoonlijke begeleiding gebaseerd op de nieuwste inzichten op het gebied van Long COVID herstel!

Zorgverzekering
Weet dat COVID herstel direct vanuit de basisverzekering wordt vergoed (tot een max. van 50 behandelingen voor een periode van 6 maanden), waarbij de behandeling wel dient te starten binnen 3 maanden na het doormaken van de COVID besmetting. Verwijzing van de huisarts of behandelend specialist is noodzakelijk. Neem bij vragen gerust even contact met ons op.

Open Whatsapp
1
Waarmee kunnen wij u helpen?
Stel uw vraag eenvoudig via Whatsapp.