Thuiszorg fysiotherapie is een effectieve manier van behandeling bij de patiënt thuis waarmee de fysiotherapeut een multidisciplinaire samenwerking met reeds bestaande zorgaanbieders kan realiseren.

Behandeling
Het gaat bij thuiszorg fysiotherapie vooral om de behandeling van patiënten die niet naar de praktijk kunnen komen of die problemen hebben in de thuissituatie. De thuiszorg fysiotherapeut kijkt niet alleen naar een specifieke klacht, maar heeft een veel bredere kijk op de totale context. Zo wordt er gekeken hoe de patiënt zich in huis beweegt, wat de mogelijkheden thuis zijn maar ook of er misschien andere disciplines bij betrokken moeten worden zoals bijvoorbeeld ergotherapie voor aanpassingen of cognitieve training, logopedie voor het spreken of slikken, thuiszorg voor de zorg.

Thuissituatie
Thuiszorg fysiotherapie is gericht op de functionele revalidatie en resocialisatie van thuiswonende ouderen, chronisch zieken en terminale patiënten, met als doel het handhaven van de thuissituatie. De patiënt wordt in staat gesteld om zo lang mogelijk, op een verantwoorde manier, in de eigen leefomgeving te functioneren. Verslechtering van de mobiliteit en zelfredzaamheid van de patiënt kan aanleiding zijn om de thuiszorg fysiotherapeut in te schakelen.

Indicatie
In onderstaande gevallen is thuiszorg fysiotherapie mogelijk geïndiceerd:
- Een ziekte of aandoening die zorgt voor beperking in bewegen
- Afname van loopfunctie
- Moeite met transfers: bijvoorbeeld traplopen, opstaan uit de stoel of uit bed
- Verhoogd valrisico
- Problemen met eigen verzorging en uitvoeren van huishoudelijke activiteiten
- Terugkeer uit het ziekenhuis en vervolg van therapie thuis noodzakelijk
- Ondersteuning voor partner of familielid om de zorg in de thuissituatie zo optimaal mogelijk te kunnen begeleiden

Werkwijze
Thuiszorg fysiotherapie heeft tot doel het handhaven van de thuissituatie ten behoeve van thuiswonende ouderen, chronisch zieken en terminale patiënten door:
- Inzet van specifieke fysiotherapeutische expertise op het gebied van behoud van zelfstandigheid, functionele revalidatie en verbetering van de kwaliteit van leven.
- Een effectieve, integrale samenwerkingsvorm in de eerste lijn van thuiszorg (wijkverpleging en - verzorging) en fysiotherapie.

Fysio Almelo heeft fysiotherapeuten die speciaal zijn opgeleid voor het verlenen van thuiszorg fysiotherapie en werkt samen met verschillende thuiszorgorganisaties.

Open Whatsapp
1
Waarmee kunnen wij u helpen?
Stel uw vraag eenvoudig via Whatsapp.