Psychosomatische fysiotherapie is gericht op het behandelen van klachten die samenhangen met stress, en klachten als pijn en vermoeidheid waarvoor geen direct lichamelijke oorzaak kan worden gevonden.

Als er wel lichamelijke klachten zijn, terwijl er geen duidelijk lichamelijke oorzaak is, wordt er vaak al snel gedacht aan een psychisch probleem. In dit soort situaties kan de hulp van een psychosomatisch fysiotherapeut een groot verschil maken.

Klachten
De psychosomatisch fysiotherapeut behandelt mensen met klachten aan het houdings- en bewegingsapparaat, waarbij bijvoorbeeld sprake is van:
- Vermoeidheid
- Duizeligheid
- Chronische pijnklachten
- Hyperventilatie of ademhalingsproblematiek
- Onverklaarbare klachten (SOLK)

Maar ook bij de volgende psychische klachten kan de psychosomatisch fysiotherapeut mogelijk de juiste begeleiding bieden:
- Depressie
- Burn-out
- Onrust/gejaagd gevoel
- Somberheid
- Angst en paniekklachten
- Slaapproblemen

Werkwijze
Afhankelijk van de hulpvraag, het gesprek en het onderzoek, worden de behandeldoelen bepaald en wordt samen met de patiënt een behandelplan opgesteld, waarbij de psychosomatische fysiotherapeut begeleidt in het herstellen van het evenwicht tussen belasting en belastbaarheid en tussen spanning en ontspanning.

Mogelijke behandeldoelstellingen kunnen zijn: inzicht krijgen in en veranderen van de factoren die de klacht in stand houden, toepassen van ontspanningsvaardigheden, verbeteren van ademhaling of adempatroon, het aanvoelen en respecteren van lichamelijke en psychische grenzen en optimalisatie van belasting in relatie tot belastbaarheid.

De behandeling kan bestaan uit cognitieve gedragsinterventies, psycho-educatie, ademhaling- en ontspanningstherapie, mindfulness en oefentherapie. De psychosomatisch fysiotherapeut werkt nauw samen met andere deskundigen als dat nodig is. Met toestemming van de patiënt wordt de behandeling afgestemd met de verwijzend arts, psycholoog, bedrijfsarts of andere zorgverleners, om het herstel zo goed en vlot mogelijk te laten verlopen.

Open Whatsapp
1
Waarmee kunnen wij u helpen?
Stel uw vraag eenvoudig via Whatsapp.