Netwerken

RugNetWerk Twente

Het RugNetwerk is een netwerk in Twente dat is opgezet om de kwaliteit van de zorg voor mensen met rugklachten te verbeteren. De aangesloten praktijken werken volgens de laatste richtlijnen en wetenschappelijke ontwikkelingen, vastgelegd in behandelprotocollen en is afhankelijk van wat voor type rugklachten u heeft. Inhoudelijke scholing en toetsing zorgt voor blijvende hoogstaande kwaliteit van handelen van de therapeuten. (lees meer op de website van het RugNetWerk Twente)

Voor Fysio Almelo zijn Bas Huisinga, Carlos Perez Vasquez, Robert Koetsier en Hanny de Vries lid van het RugNetwerk Twente


 

SchouderNetwerk Twente

Het SchouderNetwerk Twente (SNT) is opgericht door fysiotherapeuten die extra scholing hebben in schouderproblematiek en ervaring hebben met patiënten met schouderklachten. De leden krijgen jaarlijks scholing in de nieuwste ontwikkelingen in wetenschappelijk onderzoek en behandeltechnieken bij schouderklachten. Er is rechtstreeks contact met orthopeden en collega’s in de ziekenhuizen in Twente. Zo wordt er optimale zorg geleverd aan patiënten met schouderklachten, zowel bij het fysiotherapeutisch lichamelijk onderzoek als het fysiotherapeutisch behandelen. (Lees meer over het SchouderNetwerk Twente)

Voor Fysio Almelo is Carlos Perez Vasquez en Wendy Lever lid van het SchouderNetwerk.


 

Netwerk PsychoSomatiek Twente

De psychosomatische fysiotherapeuten zijn gespecialiseerd in het behandelingen van klachten die zowel de geest als het lichaam omvatten; de psychosomatische therapie. Om de toegankelijkheid en bekendheid van deze vorm van therapie (zorg) voor verwijzers en cliënten te verbeteren is in 2013 het Netwerk psychosomatiek Twente opgericht.

Het Netwerk Psychosomatiek is voortgekomen uit een initiatief van Roset in samenwerking met Marten Klaver, neuroloog, met Enny Versteeg en Ans Bosch, beiden psychosomatisch therapeuten. Zij hebben een samenwerking tot stand gebracht tussen de psychosomatische fysiotherapeuten en de psychosomatische oefentherapeuten in Twente.

Binnen het netwerk wordt een uniforme en transparante manier van werken en verslaglegging nagestreefd. Daarnaast heeft het netwerk in samenwerking met Roset in 2011 en 2012 twee symposia georganiseerd met de psychosomatische therapie als thema. In samenwerking met Menzis en de universiteit Nijmegen is er in maart 2013 een pilot gestart naar de kosteneffectiviteit van de psychosomatische therapie. (Lees meer over het Netwerk PsychoSomatiek Twente)

Voor Fysio Almelo zijn Janneke Adamse en Jan Zwijnenberg lid van het Netwerk PsychoSomatiek Twente.


 

Hart Vaat Long netwerk Twente

Het Hart Vaat Long Netwerk Twente heeft een honderdtal in Twente werkzame fysiotherapeuten als lid en heeft als doelstelling het beter positioneren en profileren van het fysiotherapeutisch handelen in de gezondheidszorg rond patiënten met HVL aandoeningen. (Lees meer over het Hart-Vaat-Long Netwerk Twente)

Voor Fysio Almelo zijn Sjors Heuvels en Pim Holsbeek lid van het Hart-Vaat-Long Netwerk Twente


 

ClaudicatioNet

ClaudicatioNet is een geïntegreerd zorgnetwerk dat patiënten, oefen- en fysiotherapeuten, huisartsen en vaatchirurgen met elkaar in contact brengt. ClaudicatioNet streeft naar transparante en hoogwaardige zorg voor alle patiënten met perifeer arterieel vaatlijden in Nederland. (Lees meer over het ClaudicatioNet)

Voor Fysio Almelo zijn Carin Strampel, Ellen Asschert, Sebastiaan Klein Heerenbrink en Sjors Heuvels lid van het Claudicatio Netwerk.