header fysiotherapie almelo

     

Directe Toegankelijkheid Fysiotherapie

Je weet vast al wel dat u geen verwijsbrief meer nodig heeft voor behandeling fysiotherapie. Natuurlijk kan je eerst een afspraak maken met de huisarts, maar het hoeft niet meer. Dat heeft voordelen. Zo kom je ‘direct’ bij de specialist in beweging terecht, zodat je snel kunt beginnen met het werken aan uw herstel. De huisarts blijft een centrale rol spelen in de coördinatie van de zorg. Wij zullen de huisarts blijven informeren, tenzij je aangeeft dat je dat niet wenst.

De screening

Als je besluit rechtstreeks naar de fysiotherapeut te gaan, voeren wij eerst een screening uit. De screening start met een vraaggesprek, de klacht wordt geïnventariseerd en er worden ook een aantal vragen gesteld die aanwijzingen kunnen geven voor andere onderliggende problematiek. Aansluitend vindt een lichamelijk onderzoek plaats (intake en onderzoek). Zo wordt bepaald of de klacht wel of niet geschikt is voor een fysiotherapeutische behandeling.

Er zijn vier mogelijkheden

  • De klacht is ongeschikt voor een fysiotherapeutische behandeling. De fysiotherapeut zal je adviseren over een passende oplossing.
  • De klacht is geschikt voor een fysiotherapeutische behandeling. De fysiotherapeut maakt een afspraak voor een behandeling. Dit kan bij de screenende fysiotherapeut zijn, maar ook bij een collega die gespecialiseerd is in een deel van het vakgebied (manuele therapie, oedeemtherapie, psychosomatische fysiotherapie, oncologische fysiotherapie etc.).
  • De klacht is geschikt voor een fysiotherapeutische behandeling, maar de fysiotherapeut heeft aanvullende informatie nodig van de huisarts. De aard van de informatie bepaald of de fysiotherapeut gelijk of op een later tijdstip een afspraak maakt voor een behandeling (het inwinnen van informatie gaat in overleg).
  • De klacht is ongeschikt voor een fysiotherapeutische behandeling en de fysiotherapeut heeft aanwijzingen dat er meer aan de hand is. De fysiotherapeut zal je verwijzen naar de huisarts, neemt contact op met de huisarts om hem/haar te informeren (tenzij je aangeeft dat u dat niet wenst).

Controleer de polisvoorwaarden

Ook al is wettelijk bepaald dat je geen verwijzing meer nodig heeft, zijn er een aantal zorgverzekeraars die in hun polisvoorwaarden hebben bepaald dat je wel een verwijzing nodig heeft om de intake, onderzoek en behandelingen vergoed te krijgen. Voor aandoeningen die op de chronische lijst staan en voor behandelingen aanhuis is altijd een verwijzing noodzakelijk.

Tevens zijn er aanvullende verzekeringen waarin fysiotherapie beperkt vergoed wordt. Controleer de polisvoorwaarden om te zien wat de zorgverzekeraar vergoedt.