Kwaliteit en vergoeding

Om de kwaliteit van de behandelingen te waarborgen zijn onze ergotherapeuten aangesloten bij het kwaliteitsregister Paramedici. Onze ergotherapeuten volgen hiervoor regelmatig (na-)scholingen en kwaliteit bevorderende activiteiten. De ergotherapeuten binnen de organisatie hebben diverse specialisaties. Op de verschillende tabbladen is daar meer over te vinden.

Vanuit de basisverzekering heeft iedereen recht op 10 uur ergotherapie per kalenderjaar. Sommige zorgverzekeraars vergoeden meer vanuit een aanvullend pakket. De polis van uw zorgverzekering geeft u hier meer informatie over.

Op 7 december 2010 heeft de minister van VWS in een brief aan de Tweede kamer besloten dat u zonder verwijsbrief naar de ergotherapeut kan. Vanaf 1 januari 2012 mag u dan ook zonder verwijsbrief naar de ergotherapeut (tenzij de zorgverzekeraar dat anders omschrijft in zijn polisvoorwaarden). Ergotherapeuten die direct toegankelijk zijn moeten van de zorgverzekeraar verplicht de scholing Directe Toegankelijkheid Ergotherapie gevolgd hebben. Bij Ergotherapie Almelo is aan deze scholing voldaan en kunt u zonder verwijsbrief behandelt worden.