Kinder ergotherapie

Kinderergotherapie heeft als doel handelingen in het dagelijkse leven te verbeteren en/of om te gaan met de belemmeringen waar het kind tegen aanloopt op de volgende fronten:

  • Zelfredzaamheid; aankleden, eten, slapen, zindelijkheid, opruimen, taakjes in huis
  • School; schrijven, handvaardigheid, fijne motoriek
  • Planning en organisatie, concentratie en geheugen
  • Bewegen; fietsen, samenspel, gymnastiek

Er wordt onderzoek gedaan waar de belemmeringen/problemen vandaan komen door observaties en gesprekken met de ouders en het kind. Van hieruit zal de behandeling gestart worden. Naast reguliere kinderergotherapie heb ik mij gespecialiseerd in behandeling bij problemen in de sensorische integratie (SI).

Sensorische integratie problemen komen voor in de zintuigelijke prikkels als zien, horen, ruiken, proeven, aanraking, spiergevoel, bewegingsgevoel en evenwicht.

Als er zich in een van deze zintuigelijke prikkels een probleem ontstaat kan dat effect hebben op het functioneren van het kind. Ook hier wordt onderzoek naar gedaan waar het probleem vandaag komt en behandelingen gestart.

De behandeling is gericht voor kinderen in de leeftijd van 4 tot 18 jaar.

Een verwijzing is wenselijk zodat er al meer informatie bekend is over het functioneren van het kind. Net als bij de volwassenen wordt er 10 uur ergotherapie vergoed per kalenderjaar vanuit de basisverzekering. Vanuit het aanvullend pakket kunnen er soms meer uren vergoed worden, hiervoor kan de polis worden nagekeken. Voor kinderen geldt geen eigen risico zoals bij volwassen ergotherapie.