Ergotherapie

Ergotherapie leert u weer zo optimaal en zelfstandig mogelijk dagelijkse handelingen en activiteiten uit te voeren in uw eigen woon-, leef- en werkomgeving.

De ergotherapeut behandelt op een breed vlak. De problemen kunnen worden veroorzaakt door een ziekte, aandoening of ongeval, waarbij er lichamelijke of psychische klachten kunnen ontstaan die invloed hebben op het uitvoeren van de dagelijkse activiteiten. Het kan gaan om eenvoudige handelingen, zoals het eten en aankleden of complexere handelingen binnen revalidatiedoelen. Daarnaast kan de ergotherapeut ingeschakeld worden om de mantelzorger te adviseren en te begeleiden bij de zorg van een naaste.

Allereerst zal de ergotherapeut uw problemen met u bespreken in een intakegesprek. Afhankelijk van de door u genoemde problemen zal de ergotherapeut verder onderzoek verrichten. Dit kan bijvoorbeeld worden gedaan d.m.v. observaties van dagelijkse activiteiten waarin zich de problemen voordoen. De ergotherapeut kan daarnaast ervoor kiezen om specifieke testen af te nemen. Zo kan de ergotherapeut erachter komen wat de problemen, maar ook de mogelijkheden zijn binnen de activiteit.

Het kan voor de ergotherapeut nodig zijn om te overleggen met andere betrokkenen, zoals uw huisarts, fysiotherapeut, specialist , mantelzorger, thuiszorg en leerkrachten. De ergotherapeut zal u hierover informeren. Wanneer de ergotherapeut een duidelijk beeld heeft van de klachten zal er samen met u behandeldoelen worden vastgesteld. Het doel hiervan is om de behandeling zo goed mogelijk bij uw wensen aan te laten sluiten.

De behandeling zelf kan bestaan uit het geven van adviezen, het bedenken van oplossingen of het trainen van vaardigheden. Hierin kunnen ook aanpassingen aan de leefomgeving of hulpmiddelen een rol spelen. De ergotherapeutische behandeling vindt plaats op de praktijk of in uw eigen leef- of werkomgeving. Daarnaast is er ook een mogelijkheid om de behandeling in één van de andere praktijken binnen de organisatie Fysio Almelo plaats te laten vinden.