header fysiotherapie almelo

     

Craniofaciale therapie

Bij klachten en functiestoornissen van hoofd, schedel, nek, kaak en aangezichtsgebied, kan de CRAFTA-therapeut uitkomst bieden. Onze gespecialiseerde fysiotherapeut voert de behandeling, vaak in samenspraak met tandarts, KNO-arts, kinderarts, orthodontist en/of neuroloog, uit.

In een uitgebreid vraaggesprek brengt onze CRAFTA-therapeut uw probleem in kaart. Vervolgens zal de therapeut uw kaak, schedel, nek en de zenuwen in uw gezicht en schedel onderzoeken. Indien nodig wordt hieraan een onderzoek van de wervelkolom, schouders en heupen toegevoegd.

Worden er afwijkingen gevonden die met uw klachten te maken kunnen hebben, dan maken we een behandelplan. De behandeling bestaat uit technieken, uitgevoerd op het hoofd, het aangezicht of de nek. Het toepassingen van deze technieken doen u weinig tot geen pijn. Uiteraard geven wij u uitleg over uw klacht en de behandelingen. Ook krijgt u oefeningen mee voor thuis.

In specifieke gevallen kan het zinvol zijn dat uw CRAFTA-therapeut overleg heeft met andere specialisten op dit gebied, zoals uw tandarts, orthodontist, logopedist of huisarts.