Ergotherapie maakt het mensen mogelijk om (opnieuw) dagelijkse activiteiten uit te (blijven) voeren of deel te nemen aan activiteiten in hun eigen omgeving en in de samenleving.

Scootmobieltraining
Het leren rijden met een scootmobiel is zo’n activiteit. Heeft u een aanvraag gedaan voor een scootmobiel bij de gemeente, heeft u een scootmobiel thuis staan en hier al langere tijd niet op gereden? Of heeft u er net één, maar voelt u zich onzeker? Maken uw naasten zich zorgen of u veilig rijdt? Ergotherapie Almelo kan u begeleiden in het (opnieuw) veilig leren rijden in de scootmobiel zodat u op verantwoorde wijze kunt deelnemen aan het verkeer.

Werkwijze
U leert op uw eigen tempo alle benodigde vaardigheden, zoals het doseren van de snelheid, de stoep op en af gaan, rijden op een helling, uw plaats in het verkeer, uw tuin of stalling in- en uitrijden, rijden in een winkel, enzovoorts. Wanneer de basisvaardigheden voldoende onder de knie zijn, wordt er tevens geoefend in uw eigen omgeving. De ergotherapeut observeert ook vaardigheden zoals het anticiperen op andere verkeersdeelnemers, afleidbaarheid en het weten van de weg.

Het maken van een afspraak bij de ergotherapeut voor scootmobieltraining kan zowel op verzoek vanuit de gemeente/WMO, doorverwijzing van een arts of via de directe toegankelijkheid gepland worden.

Open Whatsapp
1
Waarmee kunnen wij u helpen?
Stel uw vraag eenvoudig via Whatsapp.