Ergotherapie maakt het mensen mogelijk om (opnieuw) dagelijkse activiteiten uit te (blijven) voeren of deel te nemen aan activiteiten in hun eigen omgeving en in de samenleving.

Indien mensen (en hun mantelzorger) door gezondheidsproblemen beperkingen ervaren in de dagelijkse activiteiten die voor hen belangrijk zijn, kan ergotherapie nodig zijn. Een lichamelijk of psychisch probleem of een vertraagde ontwikkeling kan zelfstandigheid beperken.

Hulp
Een ergotherapeut kan hulp bieden wanneer er sprake is van problemen in het dagelijkse functioneren op verschillende gebieden.

Heeft u bijvoorbeeld (steeds meer) moeite in het uitvoeren van onderstaande dagelijkse activiteiten zoals:
- Wassen en aankleden
- Koken
- Het uitvoeren en organiseren van het huishouden
- Hobby's & sport
- Opstaan, lopen en verplaatsen binnenshuis
- Verplaatsen buitenshuis
- Werk / studie
- Het instellen en inrichten van uw werkplek

Door het vergroten van de (eigen) mogelijkheden worden betekenisvolle, dagelijkse activiteiten weer mogelijk en kunnen mensen (langer) thuis functioneren. De ergotherapeut adviseert en traint zodanig dat de cliënt zijn dagelijkse activiteiten weer zoveel mogelijk zelf uit kan voeren.

Bij aanvragen van hulpmiddelen bij de zorgverzekeraars of uw gemeente (WMO) kan er begeleiding geboden worden.

Open Whatsapp
1
Waarmee kunnen wij u helpen?
Stel uw vraag eenvoudig via Whatsapp.