Ergotherapie richt zich op het weer zo optimaal en zelfstandig mogelijk kunnen uitvoeren van dagelijkse handelingen en activiteiten in uw eigen woon-, leef- en werkomgeving.

De ergotherapeut behandelt op een breed vlak. Indien er problemen zijn die worden veroorzaakt door een ziekte, aandoening of ongeval, kunnen er lichamelijke of psychische klachten ontstaan die invloed hebben op het uitvoeren van de dagelijkse activiteiten. Het kan gaan om eenvoudige handelingen, zoals het eten of aankleden maar ook om complexere handelingen. Daarnaast kan de ergotherapeut ingeschakeld worden om de mantelzorger te adviseren en te begeleiden bij de zorg van een naaste.

Werkwijze
Allereerst vindt er een intakegesprek plaats. Afhankelijk van de door u genoemde problemen zal de ergotherapeut verder onderzoek verrichten bijvoorbeeld door middel van observaties van dagelijkse activiteiten waarin zich de problemen voordoen. Het kan voor de ergotherapeut nodig zijn om te overleggen met andere betrokkenen, zoals uw huisarts, fysiotherapeut, specialist, mantelzorger of de thuiszorg. De ergotherapeut zal u hierover informeren. Wanneer de ergotherapeut een duidelijk beeld heeft van de klachten zal er samen met u een behandelplan worden opgesteld.

Behandeling
De behandeling zelf kan bestaan uit het geven van adviezen, het bedenken van oplossingen of het trainen van vaardigheden. Hierin kunnen ook aanpassingen aan de leefomgeving of hulpmiddelen een rol spelen. De ergotherapeutische behandeling vindt plaats op de praktijk of in uw eigen leef- of werkomgeving. Daarnaast is er ook een mogelijkheid om de behandeling in één van de andere praktijken binnen de organisatie Fysio Almelo plaats te laten vinden.

Afspraak
U kunt zonder afspraak bij onze praktijken terecht maar ook op verwijzing van de huisarts of specialist. Wij hebben met vrijwel alle zorgverzekeraars een contract. Ergotherapie wordt vergoed vanuit de basisverzekering tot maximaal 10 uur per kalenderjaar. Wordt de zorg niet door de verzekeraar gedekt, dan ontvangt u een nota. De bijbehorende tarieven voor een ergotherapeutische behandeling kunt u hier lezen.

Voor het maken van een afspraak kunt u ons bellen, mailen of loopt u even binnen op één van onze locaties.

Open Whatsapp
1
Waarmee kunnen wij u helpen?
Stel uw vraag eenvoudig via Whatsapp.